โปรดกดเพิ่มเพื่อนเพื่อสแกน QC Code ด้วยโปรแกรม Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร